W dniach 1-15 grudnia 2017 r. pod okiem nauczycieli świetlicy (p. Agnieszki Gromskiej i p. Alicji Ostatek) odbyła się w naszej szkole akcja – Marzycielska Poczta. Na początku nauczyciele zapoznali uczniów z celami akcji i przedstawili profile chorych dzieci. Korzystając z bazy adresów zamieszczonych na stronie internetowej akcji napisaliśmy listy i kartki świąteczne do: Wiktorii Kępińskiej, Mateusza Halejcio i Martynki Kurek.

W sumie nasi wychowankowie napisali 80 listów i kartek. W akcji bardzo aktywnie uczestniczyły klasy I-IV. Wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem i zapałem, starając się jak najpiękniej wykonać swoje kartki i listy. W pękatych kopertach znalazły się nie tylko ciepłe i radosne życzenia zdrowia i szczęścia, ale także samodzielnie wykonane przez uczniów naszej szkoły kartki świąteczne, które na pewno przywołały uśmiech na twarzach Wiktorii, Mateusza i Martynki.

Była to nasza pierwsza tego typu akcja, ale na pewno nie ostatnia.