Pod koniec kwietnia 2012 r. 11 DH im. Jana Pawła II w Kotlinie z inicjatywy druhny sam. Natalii Czaplińskiej postanowiła wziąć udział w pisaniu listów do chorych dzieci. Akcja bardzo spodobała się harcerzom i włożyli w nią dużo pracy. Bardzo chętnie niosą pomoc innym i już deklarują się na kolejne kolorowe i magiczne kartki.