Już po raz drugi w tym roku szkolnym wychowankowie naszej świetlicy szkolnej uczestniczyli w akcji Marzycielskiej Poczty. Koordynatorkami akcji były: Agnieszka Gromska i Alicja Ostatek. Uczniowie wspólnie zgromadzili się, aby przygotować dwie ogromne kartki z życzeniami i obrazkami dla Wiktorii Mering. Akcja po raz kolejny odbyła się w miłej atmosferze, a uczestnicy zaangażowali się w tworzenie listu, wkładając w to swoją pracę wiele serca.