Tematem ostatniej zbiórki naszej drużyny było Prawo Harcerskie. Szczególną uwagę skupiliśmy na następujących punktach:

-Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
-Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

Właśnie dlatego postanowiliśmy włączyć się w akcję Marzycielskiej Poczty. Każdy zastęp napisał jeden list. Była to dla nas czysta przyjemność. Wierzymy, że ten mały gest wywoła ogromny uśmiech na twarzach naszych adresatów. Apelujemy tym samym do innych, aby tak jak my w swoim codziennym życiu potrafili w każdym dostrzec bliźniego i nigdy nie wahali się przed pomaganiem innym. W ten sposób może uda nam się tak jak to powiedział twórca skautingu – Robert Baden Powell „zostawić ten świat troszkę lepszym, niż go zastaliśmy”.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
50 TDH „Jemioła”