76 Wrocławska Gromada Zuchowa „Pinkiego i Móżdżka” w czasie piątkowej zbiórki (22 marca) wzięła udział w akcji Marzycielskiej Poczty. Zrobiliśmy ogromną kartkę dla Kuby. Zuchy sprawnie i bez zająknięcia podjęły zadanie i zaczęły rysować, naklejać, pisać, malować, szkicować po całej sali były porozrzucane papiery, kleje, kilka kredek i flamastrów. Dzieciaki mocno wzięły się do pracy i stworzyły przepiękny list do Kuby.

Była to pierwsza akcja pisania listów 76 WGZ „Pinkiego i Móżdżka”.