Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Marzycielska Poczta. O akcji dowiedzieli się od nauczycielki języka polskiego i od razu zgłosili chęć udziału.

Pierwsze spotkanie w ramach akcji rozpoczęło się od przybliżenia zasad działania i funkcjonowania Marzycielskiej Poczty. Wszystkie profile dzieci zostały dokładnie przestudiowane i każdy z piszących wybrał osobę, z którą nawiązał korespondencję. Uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej napisali bardzo różnorodne listy – opisujące ulubione filmy, marzenia, sportowe pasje… Listowi przyjaciele życzyli powrotu do zdrowia i przypominali chorym rówieśnikom, żeby byli dzielni.

Akcja pokazała, że uczniowie są wrażliwi i pełni empatii, a podczas podsumowania akcji, jej uczestnicy wykazali chęć kontynuacji swoich działań. Pogodnymi listami planują obdarować kolejne maluchy.

Akcję w szkole koordynują p. Joanna Szumlak – wychowawca klasy 7 i opiekun Koła Caritas oraz p. Natalia Kułeczko – nauczyciel języka polskiego.