W tym roku szkolnym wznowiliśmy działalność „Marzycielskiej Poczty”. Do akcji pisania listów dołączyła kolejna grupa dzieci z kółka misyjnego, którego opiekunką jest pani Regina. Na spotkaniu kółka dzieci wykonały samodzielnie kartki i koperty, które zostały wysłane do podopiecznych „Marzycielskiej Poczty”. Kontynuujemy w tym roku korespondencję z tymi dziećmi, do których pisaliśmy w roku ubiegłym. Wiele radości sprawiły nam informacje, że nasze kartki docierają do adresatów zawarte na profilach dzieci.