Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy JarocinFilia w Wilkowyi wspólnie z Samorządem Uczniowskim Zespołu Szkół w Wilkowyi zorganizowała akcję wykonywania kartek świątecznych dla dzieci z Marzycielskiej Poczty.

Wynik naszej drugiej w tym roku akcji przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Uczniowie szkoły wykonali ponad 500 kartek (dokładnie 571)! Kartki tworzone były w bibliotece, na zajęciach lekcyjnych, ponieważ w akcję oprócz uczniów włączyli się także wychowawcy. Również rodzice pomagali dzieciom robiąc wspólnie kartki w domu. Tym razem każde marzycielskie dziecko otrzyma od nas świąteczne życzenia.

Korzystając z okazji życzymy dzieciom oraz wszystkim, którzy zajmują się Marzycielską Pocztą zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2013 Roku!