Tworzenie kartek i pisanie listów do chorych dzieci odbyło się w naszej szkole podczas dodatkowych zajęć w bibliotece szkolnej. Włożyliśmy wiele serca i starań w tworzenie kartek, rysowanie, wyszukiwanie wierszy czy tworzenie upominków. Z przyjemnością nawiążemy nowe kontakty i będziemy się starać wspierać dzieci w ich trudnej sytuacji. Najtrudniejsze było dla nas zdecydowanie się, do których dzieci napisać, każdy zamieszczony w Marzycielskiej Poczcie Profil to wspaniały, odważny młody człowiek i jego dzielni rodzice. Dlatego staraliśmy się napisać jak najwięcej listów i propagujemy ideę Marzycielskiej Poczty w naszym środowisku.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich odwiedzających stronę. Klasa II Liceum Profilowanego w ZS w Saminie.