W Miejskim Przedszkolu w Sośnicowicach już od wielu lat dzieci wysyłają listy do chorych, niepełnosprawnych dzieci z całej Polski w ramach akcji „Marzycielska Poczta”. Przedszkolaki, które już uczęszczają kolejny rok do naszej placówki chętnie kontynuują te działania, zaś nowoprzyjęte równie chętnie poznają sens tego przedsięwzięcia. A cel jest przede wszystkim jeden – uwrażliwianie dziecka, wzbudzenie w nim empatii względem słabszych, chorych, budzenie w nich potrzeby pomocy takim osobom.

„Biedroneczki” z Miejskiego Przedszkola w Sośnicowicach wysłały w tym roku list do Kasi z Olszewa, która ma niedowład kończyn dolnych, przepuklinę oponowo-rdzeniową, wodogłowie… i niestety wiele innych schorzeń i dolegliwości, które utrudniają jej codzienne funkcjonowanie. Mimo to, jest jednak (co wynika z relacji rodziny) wesołą dziewczynką, która tak jak nasi wychowankowie lubi się bawić i ma swoje pasje. Jedną z nich jest kolekcjonowanie otrzymanych w ramach akcji „Marzycielska poczta” listów.

My tą kolekcję chętnie postanowiliśmy powiększyć – wysłaliśmy do Kasi list, nasze zdjęcia oraz kilka kolorowych motyli stworzonych z odrysowanych na papierze naszych dłoni. Przygotowywanie przesyłki sprawiło dzieciom wiele radości.