Z inicjatywy wychowawczyni p. J. Bohdziewicz po raz pierwszy w historii Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie młodzież oraz pracownicy mieli okazje i możliwość włączyć się do akcji „Marzycielskiej Poczty”.

Przez cały tydzień wisiała gazetka tematyczna nt. „Marzycielskiej Poczty” – co to takiego i czemu to służy?

Termin pisania został wspólnie wybrany i podany do wiadomości ogółu na tablicy ogłoszeń.

Wszyscy ambitnie zabrali się do przedsięwzięcia ponieważ, zostało napisane 30 listów i kartek. A co jest napisane w każdym liście i pocztówce to będą wiedzieli tylko adresaci tj: Patrycja Ostaszewska, Hubert Dłuski i Marcin Kuśmierczyk.