Z okazji Dnia Życzliwości chcieliśmy sprawić, aby na czyjejś twarzy zagościł uśmiech. Przypadkowo znaleźliśmy informację o Marzycielskiej Poczcie, bez wahania stwierdziliśmy, że przyłączymy się do tej akcji.

My, czyli zuchy z próbnej Dobroszyckiej Gromady Zuchowej oraz harcerze z 1. Dobroszyckiej Drużyny Harcerzy Starszych „Czas na Ogień” oraz 1. Dobroszyckiej Drużyny Wędrowniczej „Kamień Milowy” podczas zbiórek napisaliśmy listy do Dominika Turka. Teraz czekamy aż przesyłka dotrze do chłopca.

Działamy w Hufcu ZHP Oleśnica (na Dolnym Śląsku) – wiele nas interesuje i wiele nas łączy, jednak najfajniejszy w tym wszystkim jest wolontariat. Uważamy, że sam pomysł takiej akcji jest fascynujący i chcemy sprawiać radość wielu dzieciom, dlatego, mamy nadzieję, nie poprzestaniemy na jednej akcji.

Mamy zamiar rozpropagować Marzycielską Pocztę w naszym środowisku lokalnym. Chcemy zachęcić jak największą liczbę mieszkańców naszej Gminy i Powiatu do udziału w tym przedsięwzięciu, ponieważ uważamy, że jest to niesamowity pomysł, aby sprawiać chorym dzieciom radość i wspierać je w walce z ciężkimi chorobami.

Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj!”, zuchy, harcerze i wędrownicy z Dobroszyc.