W ramach pracy terapeutycznej z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, zaangażowaliśmy się w akcję pod nazwą „Marzycielska Poczta”. Było to dla nas zupełnie nowe doświadczenie! W naszym Domu mieszkają osoby dorosłe, często bardzo schorowane, stąd doskonale rozumieją jak trudnym doświadczeniem jest choroba i niepełnosprawność. Do akcji przyłączyło się pięcioro mieszkańców – Panie: Maria, Elżbieta, Ligia i Weronika oraz jedyny mężczyzna w tym gronie i do tego najmłodszy – Pan Bogdan. Metoda wykonania kartek została dostosowana do poziomu sprawności manualnej uczestników.

Na początku mieszkańcy zapoznali się z sylwetkami dzieci oraz ich problemami zdrowotnymi. Później każdy mógł zdecydować, dla którego dziecka wykona i wyśle kartkę. Mieszkańcy Domu chcieli wysłać kartki do różnych dzieci i wybrali jako adresatów: Krystiana, Ewę, Paulinkę, Szymona, Tomka, Tobiasza, Kasię, Dominikę, Maciusia i Nikolę. W trakcie pracy dyskutowaliśmy o sensie życia, mieszkańcy wymieniali się własnymi doświadczeniami życiowymi. Czasem zapominamy, że choroby nie znają wieku, a te zajęcia nam o tym przypomniały. Mieszkańcy Domu także nie poddają się w codziennych zmaganiach z różnymi dolegliwościami. Dlatego wykonane kartki zostały naładowane do maksimum ich pozytywną energią i wiarą w poprawę zdrowia.

Na zakończenie zajęć uruchomiliśmy „burzę mózgów” w celu ułożenia dla dzieci tekstu przesłania zamieszczonego w kartkach, które najlepiej oddałoby nasze życzenia. Praca nad kartkami sprawiła nam dużo satysfakcji. Powstało 10 kartek i każda z nich trafiła do innego dziecka. uśmiech Relację z akcji zamieściliśmy w 45 numerze Biuletynu Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, który redagują mieszkańcy Domu z pomocą instruktora ds. kulturalno-oświatowych – szczegóły na stronie http://dps.jaworzno.pl/download/biuletyn45.pdf. Jedno możemy obiecać – to jeszcze nie koniec naszego udziału w tej akcji! Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się, szczegóły na stronie www.marzycielskapoczta.pl

Dagmara Ciołczyk
Pracownik Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.