„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Po raz trzeci bierzemy udział w akcji Marzycielskiej Poczty.
Naszym zadaniem jest nieść pomoc na wzór Matki Najświętszej.
Poprzez pisanie listów w prosty sposób możemy pomóc tym najmniejszym.
Możemy sprawić, aby na ich twarzach zamiast łez pojawił się serdeczny uśmiech.