W połowie kwietnia Koło Wolontariatu Gimnazjalnego działające w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań zorganizowało akcję pisania listów do chorych dzieci. Włączyło w to również klasy IV, V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań. Na tydzień przed wydarzeniem pojawiły się plakaty zachęcające do akcji.

Wreszcie w środę 17 kwietnia zebraliśmy się w świetlicy, aby wspólnie napisać listy do kilku dzieci zrzeszonych na stronie MarzycielskaPoczta.pl. Przez 40 min udało się napisać wszystkie listy. Niektóre miały również dodatki artystyczne.

Jesteśmy pewni, że dzieci z pewnością ucieszą się z naszych listów.

Pozdrawiamy wszystkich skupionych wokół Marzycielskiej Poczty.