19 maj – To dzień dobrych uczynków, to święto społecznych, bezinteresownych działań, w które zaangażowali się uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach. Tego dnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu w szkole zorganizowali i przeprowadzili akcję pisania listów do dzieci z Marzycielskiej Poczty. Dwudziestu jeden uczniów klas I-III indywidualnie napisało listy do dzieci.

Z internetowej strony poczty wiemy, że chore dzieci uwielbiają otrzymywać listy, dlatego podjęte działanie w naszej szkole cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Przeprowadzanie tego rodzaju akcji promuje właściwe postawy społeczne uczniów, uczy odpowiedzialności, szacunku i uwrażliwia, dlatego staram się w naszej szkole te wartości pielęgnować.