21-31 października 2013r. w naszej szkole została przeprowadzona pierwsza edycja pisania listów i kartek do chorych dzieci w ramach akcji Marzycielska Poczta.

Koordynatorki – p. Agnieszka Michałowska i p. Izabela Kraszewska – Szmidt, rozpropagowały przedsięwzięcie na terenie szkoły poprzez: przygotowanie plakatów informacyjnych, komunikaty przez radiowęzeł szkolny oraz prezentację multimedialną (adres do prezentacji: http://prezi.com/mipucbxqkfc0/marzycielska-poczta-w-13-stce/), zamieszczoną na stronie internetowej szkoły.
Idea poruszyła młodzież „Trzynastki”, która chciała wywołać uśmiech na buzi Elizy (64 kartki/listy) i Kacperka (63 kartki/listy).

W akcji udział wzięło wielu chętnych, przede wszystkim uczniowie z klasy IIIF, IB, IIIE i IIIA. Pisanie listów i wykonanie pięknych kartek miało miejsce w czasie godzin wychowawczych oraz w domu i było świetną lekcją empatii oraz redagowania określonych form wypowiedzi. W sumie nasi wychowankowie napisali 127 listów i kartek.

Udział w akcji miał na celu nie tylko wsparcie psychiczne chorych dzieci poprzez wysyłanie im tradycyjnych listów. To również duża korzyść dla tych uczniów, którzy piszą i wysyłają listy. U wielu z nich nastąpiła zmiana w sposobie myślenia, czego efektem może być większe zaangażowanie się w działalność charytatywną.

Niedługo planujemy kolejną akcję…

Trzymamy kciuki za wszystkich podopiecznych Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie!

Agnieszka Michałowska
Izabela Kraszewska-Szmidt