17 grudnia 2010 roku w Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie włączyliśmy się po raz pierwszy, ale nie ostatni w akcję Marzycielska Poczta. Uczniowie klasy 3 b napisali listy do dzieci. Zaczęliśmy skromnie ale już mamy informacje o chętnych osobach do pisania na raz następny.

– Akcję tą zorganizował Tomasz Przygoda, który jest wychowawcą klasy.