Glejak nerwu wzrokowego (ang. optic nerve glioma) – kliniczne określenie nowotworów złośliwych przedniego odcinka drogi wzrokowej, najczęściej są to gwiaździaki włosowatokomórkowe (gąbczaki). Rzadziej są to glejaki włókienkowe, zwojakoglejaki i glejaki nisko zróżnicowane. Są to rzadkie nowotwory, stanowią 1-1,7% glejaków. Są częstsze u dzieci (90% występuje poniżej 20. roku życia); stanowią 3-5% wewnątrzczaszkowych guzów u dzieci. W ponad 50% glejak nerwu wzrokowego współistnieje z nerwiakowłókniakowatością typu I (chorobą von Recklinghausena), stanowiąc jedno z kryteriów rozpoznania tego schorzenia.

Objawy i przebieg

Objawy glejaka nerwu wzrokowego są następujące:

  • postępująca utrata wzroku
  • wytrzeszcz
  • zanik nerwu wzrokowego
  • naprzemienny, antagonistyczny oczopląs pionowy gałek ocznych (tzw. „huśtawkowy” – ang. see-haw nystagmus)
  • zespół nadciśnienia śródczaszkowego
  • zaburzenia podwzgórzowe.

© Źródło: [https://pl.wikipedia.org/wiki/Glejak_nerwu_wzrokowego], [autorzy], licencja: [CC-BY-SA 3.0 Deed]

https://marzycielskapoczta.pl/wp-content/uploads/2019/10/marzycielska-poczta-male-logo.png
Kontakt
kontakt@marzycielskapoczta.pl
+799 218 788
Newsletter

© 2009 – 2019 Marzycielska Poczta

bt_bb_section_top_section_coverage_image