W Dzień Życzliwości i Pozdrowień przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji pisania listów i kartek do chorych dzieci „Marzycielska Poczta”. Rozpoczęli ją uczniowie z klasy IVb, którzy z wielkim zaangażowaniem stworzyli piękne kartki i napisali pozdrowienia do chorej Martynki Kurek. Martynka została wybrana jako pierwsza adresatka naszych listów i kartek ale już zaplanowaliśmy pisać do następnych dzieci.