Po raz kolejny w siedzibie Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie odbyło się spotkanie w ramach charytatywnej akcji „Marzycielska Poczta”. Tym razem listownym wsparciem objęto czworo dzieci, natomiast dziećmi piszącymi kartki byli uczestnicy zimowych spotkań z Kubusiem Puchatkiem, które odbywały się podczas ferii zimowych – i jak same mówią, są z tego faktu bardzo zadowolone. Obiecały, że na stałe włączą się w tak wyjątkową akcję i nie zapomną o żadnym dziecku znajdujących się na liście fundacji, a przy okazji zaczną rozglądać się w swoim najbliższym otoczeniu za dziećmi, które tak jak inne – potrzebują wsparcia i dobrego słowa.

W myśl tak pięknej zasady, namawiamy do codziennego przyglądania się dzieciom i ludziom, którzy otaczają nas każdego dnia, być może dostrzeżemy kogoś kto potrzebuje naszego uśmiechu…

Obdarowując go nim, zaczniemy naprawiać maleńki kawałek świata…

Z wielkim uśmiechem dla wszystkich
pracownicy Oddziału Dziecięcego i całej Biblioteki