Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka objęła honorowym patronatem „Marzycielską Pocztę”. W przesłanym do mnie piśmie, Pani minister wyraziła jednocześnie swoje szczere poparcie dla naszej akcji:

Pani Minister gratuluje cennej inicjatywy i życzy powodzenia w organizacji przedsięwzięcia, które dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu wszystkich uczestniczących w nim osób, pomaga przewlekle chorym, często skazanym na długotrwałe przebywanie w czterech ścianach dzieciom, utrzymywać kontakt ze światem zewnętrznym i choć na chwilę zapomnieć o bólu, cierpieniu i chorobie. Szczerze popieram zainaugurowaną przez Państwa w 2009 r. akcję niosącą pomoc o niezwykłej wartości.

Serdecznie dziękujemy Pani Minister!