W okresie przedświątecznym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 53 przy K-PSOSW nr 1 im. L. Braille’a dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy – kolejny raz włączyli się do akcji „Marzycielskiej Poczty”. Dzieci własnoręcznie, wykonały kartki z okazji Świąt Wielkiej Nocy, niektóre z nich zostały wypisane również brajlem – czyli pismem punktowym. Wierzymy, że również tym razem przesłane kartki wywołają uśmiech na buziach obdarowanych!

PS. Na zdjęciach uczniowie z klasy IIe/IIIb!