22 grudnia w dzień klasowych wigilii uczniowie klasy 1 C XVIII Liceum Ogólnokształcącego Conradinum przyłączyli się do akcji Marzycielskiej Poczty. Nasze kartki powędrowały do odbiorców i mamy nadzieję, że choć na chwile na ich twarzy zagości uśmiech i radość w ten świąteczny czas. Mamy zamiar rozpropagować Marzycielską Pocztę w naszym środowisku lokalnym, rodzinach i w szkole.