W tym roku, już po raz piąty (!) ogłosiłyśmy Akcję pt: „Marzycielska Poczta-napisz list do chorego przyjaciela”. Poprzednie edycje skierowane były do dzieci z grup przedszkolnych i uczniów klas IV-VI, gimnazjum, szkół ponadpodstawowych. Frekwencja zawsze była duża, a listów przychodziło mnóstwo. W zeszłym roku dzieciaki z przedszkoli przysłały nam 233 kartki uśmiech wszystkie wysłałyśmy do dzieci z Marzycielskiej Poczty. W roku bieżącym akcje skierowałyśmy do klas I-III szkól podstawowych. Przystąpiło 9 szkół z powiatu lęborskiego. Zebrałyśmy 130 pięknych, kolorowych, ciekawie napisanych kartek. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy!!! Każda szkoła i klasa, która wzięła udział w tym szczytnym celu otrzymała od nas nagrodę w postaci książki i podziękowania.