W dniach 15 – 19 maja 2017 roku już po raz trzeci obchodziliśmy w naszej placówce Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Tydzień Integracji. To czas zabawy i zadumy, budowania wrażliwości, współdziałania i współzawodnictwa. Nieodłącznym elementem tego niezwykłego tygodnia jest pisanie i wysyłanie listów do młodych ludzi zarejestrowanych w „Marzycielskiej Poczcie”. Listy pisane i rysowane tworzyli uczniowie klas od I szkoły podstawowej po III klasę gimnazjum. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, polonistów i pedagogów wspierających napisaliśmy łącznie 59 listów do Tobiasza, Nikoli, Kasi, Natalii, Kuby i Martynki. Listy są kolorowe i szczere. Mamy nadzieje, ze obudzą uśmiech na twarzach adresatów.