Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego człowieka

Po raz V Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni wzięła udział w pisaniu listów i kartek do chorych dzieci w ramach Marzycielskiej Poczty. Akcja zorganizowana była jak co roku w czasie trwania Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów od 9 do 15 października. Dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych z terenu Wrześni oraz czytelnicy naszych filii bibliotecznych w: Otocznej, Kaczanowie i Filii nr 1 z zaangażowaniem starały się przekazać jak najwięcej ciepłych słów. Z zapałem tworzyły laurki, kolorowe kartki dla chorej Wiktorii Kępińskiej z Torunia. Mamy nadzieję, że udział w akcji pozwolił dzieciom poczuć satysfakcję, a listy i kartki będą wsparciem i radością dla dziewczynki oraz pomogą zapomnieć jej o chorobie. Pozdrawiamy wszystkich „Marzycieli” i do zobaczenia!!!