W nowym numerze „Filatelisty”, najstarszym i kultowym piśmie filatelistycznym wydawanym już od ponad pół wieku, ukazał się artykuł o Marzycielskiej Poczcie.

Z racji Światowego Dnia Poczty i Znaczka Pocztowego oraz Tygodnia Pisania Listów, Pani Małgorzata Bykowska, redaktor naczelna pisma, już we wstępniaku namawia swych czytelników do pisania listów do naszych dzieci. Pani Małgorzata przesłała nam egzemplarz „Filatelisty” pocztą, dzięki czemu możemy zaprezentować zeskanowany artykuł w pliku pdf.

Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie za gorące zaproszenie swoich czytelników do chwycenia piór i napisania do dzieci. Na pewno dzięki temu zawołaniu do dzieci napłynie jeszcze więcej wsparcia. uśmiech