W naszej szkole podczas tygodnia pisania listów odbyła się akcja charytatywna „Marzycielską Poczta”. Po raz pierwszy uczniowie z naszej szkoły mogli napisać list do chorego dziecka, podzielić się swoimi radościami, ale także okazać swoje współczucie i wesprzeć na duchu chorego rówieśnika. Kiedy wspólnie na lekcjach czytaliśmy opisy chorób dzieci, uczniowie byli wzruszeni i zobowiązali się napisać listy, a także przekazać małe upominki dla chorych dzieci.