W tarnowskim Gościu Niedzielnym pod koniec zeszłego roku ukazał się obszerny artykuł o Marzycielskiej Poczcie. Mimo, że 2011 rok jest już dawno za nami, kronikarski obowiązek nakazuje mi tą szacowną publikację odnotować.

Jest to tekst bardziej wprowadzający w akcję więc prawdopodobnie nie dowiecie się z niego wiele nowego. Wspaniale jednak, że takie publikacje się ukazują; straciłem już dawno rachubę, ale to chyba 7 albo 8 publikacja o Marzycielskiej Poczcie na łamach Gościa Niedzielnego.

Dzisiaj na Marzycielskiej Poczcie będzie jeszcze zamieszczony jeden tekst z Małego Gościa – tym razem bardzo sympatyczny reportaż. uśmiech