Szczytny cel, który przyświeca idei Marzycielskiej Poczty, skłania i zachęca do przyłączania się do tego typu akcji. W grudniu, Biblioteka w Uszczynie, wraz z dziećmi uczęszczającymi do klas 0-III oraz przy wsparciu wychowawcy Świetlicy Szkolnej w Uszczynie zorganizowała akcję tworzenia kartek i pisania listów do Patrycji i Marcina.

Akcja rozpoczęła się od przypomnienia dzieciom, o takiej formie kontaktu z drugim człowiekiem, jakim jest list, a także sens Marzycielskiej Poczty. Następnie dzieci z ogromnym przejęciem wysłuchały informacji o Patrycji i Marcinie. I rozpoczęło się samodzielne tworzenie kartek oraz pisanie listów w grupie. Dzieci, tak jak umiały, ozdabiały świąteczne kartki, by sprawić radość drugiej osobie.