Grupa MISIE z Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej akcję Marzycielska Poczta rozpoczęła 4 lutego 2013 roku. Dzieciaki były poruszone losem chorych dzieci. Akcję rozpoczęliśmy od poznania dzieciaków poprzez ich profile zamieszczone na Waszej stronie. Poznaliśmy zainteresowania dzieci ich ulubione zabawy, a nawet postacie z bajek.

Nasze przedszkolaki są bardzo wrażliwe i ochoczo zabrały się do przygotowania chorym dzieciom rysunków i kartek – potem wspólnie napisaliśmy listy z pozdrowieniami dla dzieciaków życząc im zdrowia, a ich rodzicom siły i wytrwałości w opiece nad nimi.

Akcję Marzycielska Poczta będziemy powtarzać w naszym przedszkolu jeszcze nie jednokrotnie, gdyż jest jeszcze wiele wspaniałych, ale bardzo chorych dzieci które czekają na ciepły list lub kartkę.