W tym roku po raz pierwszy wszyscy uczniowie NNSP z NNOP w Żelazówce zaangażowali się tę piękną akcję, jaką jest Marzycielska Poczta.

W sumie w akcji wzięło udział 22 uczniów z klas IV-VI. Dzieci podeszły do zadania z niezwykłym zaangażowaniem i wielkim entuzjazmem. Oprócz listów, wykonały również prace plastyczne dla swoich nowych przyjaciół. Mamy nadzieję, że dzięki Marzycielskiej Poczcie zawiążą się nowe przyjaźnie, a korespondencja pomiędzy dzieciakami będzie trwała długi czas.

Uczniowie NNSP z NNOP w Żelazówce serdecznie pozdrawiają wszystkich podopiecznych Marzycielskiej Poczty!!!!! uśmiech