18 października 2017 r. dzieci z oddziału przedszkolnego 0 „a” obchodziły Dzień Listonosza i Poczty Polskiej. Właśnie przy tej okazji dowiedziały się o Marzycielskiej Poczcie. Podczas zajęć zapytani o to, z jakiej okazji można napisać do kogoś list-chórem odpowiedzieli, że z okazji URODZIN! Wypowiedź ta stała się kluczowa przy wyborze jednego z dzieci. Postanowiliśmy napisać list do Szymona Gromady, który za kilka dni obchodzi swoje święto. Dzieci z przejęciem wysłuchały jego historii i z zapałem zabrały się do pracy. Wykonały laurki urodzinowe na których przeważał motyw sportowy związany z zainteresowaniami Szymona. Wspólnie wymyśliliśmy życzenia a następnie wszystko włożyliśmy do zaadresowanej koperty wraz z pozytywnymi myślami i gorącymi uśmiechami. Mamy nadzieje, że to będzie jeden z nielicznych listów z życzeniami, które otrzyma Szymon. Jeszcze raz Wszystkiego co najlepsze!