Od początku września w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, były przeprowadzane zajęcia mające na celu rozwijanie wśród dzieci postaw zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz kształtowanie postawy altruistycznej. Kiedy już wszystkim przedszkolakom znany był altruizm od strony teoretycznej, dzieci z grupy 3-latków wraz z wychowawczyniami postanowiły przystąpić do działań praktycznych. W dniu 3.11.2017 zaprosiły do siebie, do sali dwa pozostałe oddziały przedszkolne, grupę 4-5-latków i 6-latków, do udziału w ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”.