Przedstawiciele Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy (tj. 23 uczestników OHP ze wszystkich Wojewódzkich Komend OHP oraz Centrów Kształcenia i Wychowania OHP) w dniu 27 marca 2019 r. pod opieką psychologów p. Joanny Niewęgłowskiej i p. Iwony Sadowskiej włączyli się w akcję „Marzycielska Poczta”.

Spotkanie młodzieży miało miejsce w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim (Lubelska Wojewódzka Komenda OHP) i trwało trzy dni. Uczestnicy zostali szczegółowo zapoznani z zasadami akcji i profilami dzieci, po czym postanowili przygotować kartki i napisać listy do Martynki Kurek, Wiktorii Gałki, Wiktorii Mering, Wiktorii Kępińskiej, Filipa Abramika, Joanny Kowalskiej, Krzysztofa Majki, Pawła Majewskiego, Nikoli Kowalik i Szymona Gromady. Młodzież bardzo zaangażowała się w akcję i włożyła wiele serca w wykonanie kartek.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo zdrówka.