W piątek 23 października 2015r. grupa uczniów Gimnazjum nr 7 w Siemianowicach Sląskich wzięła udział w pierwszej edycji „Marzycielskiej Poczty” czyli akcji polegającej na pisaniu listów do ciężko chorych dzieci.

Spotkanie rozpoczęło się od wyboru adresata listu, a następnie każdy z obecnych, starał się napisać do wybranej osoby list.

Zadanie było dosyć trudne, ponieważ nikt osobiście nie znał osoby do której pisał.

Na koniec wybraliśmy się na pocztę, aby wysłać listy.