W styczniu 2012 roku w Prywatnej Szkole Podstawowej „Szkoła jak Dom” w Katowicach odbyło się losowanie nazwisk Dzieci, którym zdecydowaliśmy się przesłać kartki – życzenia z pozdrowieniami i rysunkami przygotowanymi przez Uczniów Pionu I-III.

Akcja „Marzycielska Poczta” odbywa się w naszej Szkole już po raz drugi. Zdecydowano, że każda klasa napisze do losowo wybranego Dziecka. W ten sposób każda klasa obdaruje i rozweseli Kogoś Szczególnego. Karty z profilem Dziecka wraz z informacją o kłopotach zdrowotnych i sytuacji rodzinnej przygotował opiekun SU. Każda klasa otrzymała w ten sposób dane Dziecka, któremu przekazywała malowane pozdrowienia. W związku z faktem, że klas w Pionie I-III jest aż osiem, udało się przekazać pozytywną energię ośmiorgu dzieciom.
Klasy wylosowały następujące Dzieci, którym przekazaliśmy korespondencję:

– klasa 1a – Julia Gawron z Nowego Sącza
– klasa 1b – Michał Romaniuk z Włodawy
– klasa 2a – Dominik Młynkowiak z Wolsztyna
– klasa 2b – Dominik Turek z Nowego Sącza
– klasa 2c – Monika Jadczak z Ostrołęki
– klasa 3a – Szymon Gacioch ze Starego Targu
– klasa 3b – Martynka Małecka z Witkowa
– klasa 3c – Nikola Kabat z Łodzi

W ostatnim dniu przed feriami zimowymi, opiekun SU zebrała wszystkie kartki w kopertach. Dodatkowo, Pani Wychowawczyni Klasy 2 b była tak miła i wykonała zdjęcia Uczniów pracujących nad projektem. Do każdej koperty z rysunkami dołączony został list przewodni podpisany przez Panią Dyrektor.