Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Babicach po raz kolejny mogły wziąć udział w ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”. Dzieci bardzo mocno zaangażowały się w robienie laurek oraz rysunków dla swoich kolegów i koleżanek z Marzycielskiej Poczty. Dnia 18 października, czyli w Święto Listonosza oraz Poczty Polskiej wybraliśmy się na pocztę, aby wysłać wykonane przez dzieci rysunki dla Nikolki, Szymusia i Wiktorki. Przedszkolaki przy okazji dowiedziały się jak długą drogę muszą przebyć rysunki, aby dodarły do adresata. uśmiech