„Poziomkowi” przedszkolacy tuż przed „Tygodniem Pisania Listów” udali się na pobliską pocztę, gdzie dzieci nie tylko dowiedziały się, jak wygląda urząd „od środka”, na czym polega praca listonosza, ale przede wszystkim nauczyły się adresować koperty i poznały wartość pisania listów. Postanowiliśmy wykorzystać tą wiedzę jak najlepiej i najpożyteczniej, a cóż może mieć większe znaczenie niż pomoc innym. W ten sposób nasze przedszkole po raz pierwszy przystąpiło do akcji Marzycielskiej Poczty. uśmiech

Wobec tego, że nasi przedszkolacy dopiero uczą się czytać i pisać, w akcji pomogli nam rodzice, przez co cała inicjatywa zyskała dodatkowy wymiar. Wszystkie listy wraz z rysunkami maluchów trafiły do specjalnie przygotowanych skrzynek z symbolami Marzycielskiej Poczty, po czym zostały odebrane przez miejscowego listonosza. Mamy nadzieję, że na końcu trafiły w odpowiednie ręce i wywołały uśmiech na niejednej twarzy.

Chcemy na stałe przystąpić do akcji, a „Tydzień Pisania Listów” wpisać do harmonogramu corocznych wydarzeń w „Poziomce”!