W ostatnim tygodniu listopada najstarsze grupy naszego przedszkola zostały zapoznane z ideą Marzycielskiej Poczty i historią Lenki Krakowczyk. Chętne dzieci mogły stworzyć laurki i tym sposobem do Lenki pojechało niespełna 60 kartek! Mieszkańcy Łąki z wielki przejęciem i skupieniem wykonywali prace, aby sprawiły one jak najwięcej radości Dziewczynce. Wszystkie przedszkolaki mają nadzieję, że dzięki naszej łąkowej paczce na buźce Lenki pojawił się uśmiech. Co prawda była to nasza pierwsza akcja „pisania listów”, ale z pewnością nie ostatnia! Pozdrawiamy wszystkich podopiecznych fundacji, założycieli oraz osoby wspierające Marzycielską Pocztę!