Obchodząc Dzień Poczty Polskiej postanowiliśmy otworzyć w przedszkolu własną pocztę. Do czerwonej skrzynki ustawionej w holu przedszkola wrzucaliśmy listy napisane lub narysowane dla chorych dzieci z całej Polski. Każdy z naszych małych przedszkolaków znalazł wśród dzieci z Marzycielskiej Poczty przyjazną duszyczkę, przyjaciela- nieznanego, a jednak pod jakimś względem bliskiego. W pisaniu listów niektórym dzieciom pomogli rodzice. Ale były też listy pisane bez słów- obrazki, symbole, gorące życzenia i pozdrowienia płynące wprost ze szczerych dziecięcych serduszek. Akcja pisania listów trwała tydzień i trzeba przyznać, że z dnia na dzień zainteresowanie tą akcją stawało się co raz większe.