Od dwóch lat przy naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu. Wśród wielu zadań jakie zaplanowaliśmy na ten rok jest również pisanie listów do chorych dzieci, które posiadają profil na portalu „Marzycielska Poczta”. Co miesiąc będziemy wybierać min. jedno dziecko, dla którego Wolontariusze wykonają laurki.

W październiku jednogłośnie wybraliśmy Lenkę Krakowczyk – 6 letnią dziewczynkę, która zmaga się z guzem pnia mózgu. Mamy nadzieję, że tm samym sprawimy Jej radość i wywołamy uśmiech na twarzy.