7 marca klasa IIIb znów postanowiła napisać do chorych dzieci. Tym razem chłopcy zaproponowali, aby dziewczynki napisały do dziewczynki, a chłopcy do chłopca. Wydrukowałam kilka profili podopiecznych „Marzycielskiej Poczty”(również inne klasy pisały listy). Zadecydowaliśmy, że napiszemy do Wiktorii Mering i Pawła Majewskiego. Wszyscy się bardzo zaangażowali i wcześniej zgromadzili naklejki, obrazki.Uczniowie zrobili laurki, niektórzy napisali życzenia. Wychowawczyni w imieniu uczniów napisała listy.