Od 1 do 20 grudnia 2011 r. uczniowie naszej szkoły własnoręcznie wykonali kolorowe kartki z życzeniami świątecznymi dla Julii w których zamieścili kilka słów o sobie. Zorganizowano także zbiórkę upominków od klas.

20 grudnia kartki zostały wysłane do Julii Gawron do Nowego Sącza, mamy nadzieję, że nasze własnoręcznie wykonane prace wywołają uśmiech i przyniosą chwile radości dziewczynce. W działalność pisania listów, malowania kartek jak w ubiegłym roku zaangażowała się duża grupa uczniów, niektórzy z nich pytali z zainteresowaniem o akcję „Marzycielskiej Poczty”, nad całością czuwały: pedagog szkolny Agnieszka Purzycka i kierownik świetlicy Małgorzata Kostuch-Urbańska.