W tym roku nasza placówka po raz pierwszy włączyła się w akcję pisania listów do dzieci z „Marzycielskiej Poczty”. Postanowiliśmy raz w miesiącu wspólnie pisać listy w czytelni szkolnej. Aby sprawić dzieciom radość chcemy wysyłać kartki, które sami wykonamy.

Pierwszy raz spotkaliśmy się na wspólnym pisaniu listów 12 października. Wtedy wykonaliśmy samodzielnie kartki i do każdego listu dołączyliśmy aniołka radości, zdrowia, życzliwości, którego dzieci wykonały z panią Reginą na kółku misyjnym. W listopadzie nasze karki ozdobiliśmy uśmiechniętymi słoneczkami i wysłaliśmy pozdrowienia z okazji Dnia Życzliwości. Mamy nadzieję, że nasze listy sprawią dzieciom tyle samo radości, ile sprawiło nam ich wysyłanie.