W miesiącu listopadzie biblioteka szkolna ogłosiła akcję charytatywną dla naszych chorych koleżanek i kolegów pod hasłem „Marzycielska Poczta”. Akcję, która miała na celu własnoręczne zrobienie kartki świątecznej i napisanie życzeń. Niektórzy uczniowie dopisali krótką recenzję ostatnio przeczytanej książki, zachęcając tym samym kolegę lub koleżankę do przeniesienia się do świata, gdzie nie ma bólu i smutku. Do akcji ku naszej radości przystąpiły całe klasy, często dzieci wspierane były przez rodziców. Na kilku lekcjach bibliotecznych przeprowadzone były rozmowy na temat koleżeństwa na odległość, czy jest to możliwe… Wszyscy stwierdzili, że tak. Dużo informacji o akcji pojawiło się na Fanpag’eu biblioteki szkolnej, zamieściliśmy również ogłoszenie o naszych działaniach na stronie internetowej szkoły. Stąd tak duża liczba kartek, bo aż 176!!! Robiliśmy karteczki na lekcjach, w domu i na zajęciach edukacji czytelniczo-medialnej. Akcja da radość naszym chorym kolegom i koleżankom, ale przede wszystkim nam! Wszyscy czuliśmy się potrzebni, bo pomagamy!!!