Do tej akcji nie trzeba było nikogo długo namawiać. Najpierw na zebraniu rodzice zapoznali się z informacjami zawartymi na stronie Marzycielska poczta. Odczytano kilka przykładowych profili dzieci. Omówiono etapy przeprowadzenia akcji w naszej klasie. Ponieważ należą do niej uczniowie klasy pierwszej, pomoc rodziców była konieczna. W naszą akcję klasową włączyły się całe rodziny. Uczniowie wykonali kartki z Mikołajem, ponieważ zbliżają się „Mikołajki” i święta Bożego Narodzenia. Przepięknie je ozdobili własnymi rysunkami, do koperty włożyli kolorowe naklejki zgodne z zainteresowaniami wybranych przez nie dzieci. Wspólnie z rodzicami napisali życzenia i krótkie liściki. Do szkoły przynieśli gotowe do wysyłki zaadresowane koperty. W szkole rozmawiali o adresatach swoich niespodzianek, okazało się, że niektórzy wybrali te same dzieci! Z radością udały się na pocztę, aby osobiście wysłać listy.

Jeszcze raz sprawdziła się prawda, że „więcej jest radości w dawaniu niż w braniu”.