Po omówieniu fragmentów lektury „Oskar i pani Róża” uczniowie klasy szóstej naszej szkoły postanowili też wziąć udział w fantastycznej akcji pisania listów do swoich chorych rówieśników. Zdali sobie sprawę, ze choroba nie wybiera i każdego z nas może ona spotkać. Tym bardziej, że w 5 października organizowaliśmy koncert charytatywny dla naszego ucznia i kolegi, Piotrka.

Szóstoklasiści z wielkim sercem i zaangażowaniem przystąpili 10 października do akcji „Marzycielska Poczta”. Dzielili się w listach swoimi przemyśleniami, wykonywali piękne kartki, rysunki przedstawiające bohaterów ulubionych kreskówek. A po lekcjach każdy z radością pobiegł na pocztę, by wysłać listy.