Pomaganie innym, wrażliwość na los drugiego człowieka to bardzo ważne cechy. „Marzycielska Poczta” pozwala wesprzeć duchowo chore dzieci, dodaje im otuchy.

Nasi przedszkolacy już po raz trzeci, włączyli się w tę akcję, pragnąć nieść uśmiech i wsparcie potrzebującym. Z wielkim zaangażowaniem przygotowali świąteczne kartki, które powędrują do sześcioletniej Dominiki Gadzińskiej. Pozdrawiamy.